Нашата Общност

​Общността на Шишеджам, която е създадена пред 81 години, за да задоволи основни нуждите от стъклени продукти в страна ни, днес освен, че е една най- мощните индустриални организации в Турция, тя в буквалния смисъл е световен играч, който реализира износ в 150 страни и осъществява своята дейност в 14 държави.

Общността на Шишеджам, която е създадена пред 81 години, за да задоволи основни нуждите от стъклени продукти в страна ни, днес освен, че е една най- мощните индустриални организации в Турция, тя в буквалния смисъл е световен играч, който реализира износ в 150 страни и осъществява своята дейност в 13 държави.

Шишеджам, която за първи път през 60-те години на ХХ век навлиза в световните пазари под мотото: „Нашите пазари са светът”, през 70- те години на ХХ в., чрез разнообразяване на дейностите си навлиза във фаза на бърз растеж, като през 2000 година насочвайки се към нови пазари – Латинска Америка, Океания, Северна Европа, Южна Африка , започва да доставя своите продукти до всяка точка на света. Общността, който стабилно увеличава своята международна популярност и пазарния си дял, с цел да разнообрази и продукцията си както пазарите, предприема множество инвестиции за изграждане на производствени съоръжения в чужбина. Шишеджам, която във връзка с тези си намерения успява да реализира инвестиционните си възможности в Азия Африка, Америка и Източна Европа и днес продължава приоритетно да разширява областите си на производство.

​Шишеджам, която от създаването си през 1935 от Турската Търговска Банка в съответствие с директивите на Ататюрк, до наши дни се развива съгласно стратегията си за създаване на качество, използвайки най – модерните технологии и иновации и чрез инвестициите АрТеГе ( Проучване и технологично развитие/ продължава да определя насоките в своя сектор, чрез постоянно развиващите се и качествени продукти.

Шишеджам, която съчетава богатия си опит с амбициозната си визия, Общност възприела стратегията за устойчив растеж и отнасяща се към всеки индивид и околна среда деликатно е приела като своя основна цел да споделя богатство, което е създало и да създава продукти и услуги, които да правят живота по- лесен. Общността на Шишеджам, която е популярна световна марка и организация с непрекъснато увеличаващ се пазарен дял, си е поставила за своя основна цел през 2020 година да бъде сред 3 –те най – добри световни организации в своя сектор.​

Заедно с акциите на Шишеджам - основното дружеството на Общността, на борсата в Истанбул се търгуват и акциите и на дружествата: Тракия Джам, Анадолу Джам, Денизли Джам и на Сода Санаи.