Кариера в Шишеджам

Разкази за кариери

Бюлент Айдън
Джам Амбалаж Груп
​Директор планиране
Гьоркем Елвериджи
Председател по Икономическите въпроси - CFO​
Селма Йонер
Дюзджам Груп
​Директор на верига за Доставки
Кадир Баллъ
​  ФАБРИКА ЗА СТЪКЛЕН АМБАЛАЖ БУРСА- ЙЕНИШЕХИР​
Джансу Алтан
​ ФАБРИКА ЗА СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА
В Шишеджам има много работни групи , като: Маркетинг и продажби, Управление на отдел доставки и др
Ти какво избираш ?
Проучи колективите в Шишеджам!