Автобиография и интервю

​​

Защо е важна автобиографията и как да я  подготвя ?

Ние, Общността на Шишеджам, получаваме множество молби за Летните стажове и за Дългосрочните стажантски програми; именно за това вашата автобиографията е първата ви възможност  за да оставите добро впечетление и   да сте една крачка по напред.

Информация относно вашето образование, отдела и програмата за която кандидаствате трябва да бъдат попълнени точно.

Може да посочите придишните си стажове и да ни разкажите за вашия опит.

Може да разкажете за ролите, които сте заемали  в студенски клубове  в университета.

Може да посочите вашите интереси.

И не забравяйте да проверите дали посочения от вас  телефонен номер и електронна ви поща са изписани правилно, защото това са единствените начини за да се свържем с вас!

 И най накрая, не забравяйте да проверите за правописни грешки.

Може да подготвите автобиографията си на турски и на английски език.

Едно не много дълго мотивационно писмо ще ви помогне по лесно да разкажете за целите си.

Съвети за интервю

Когато се подготвяте за интервю …….

Трябва  да сте запознати с основната информация за компанията,  в която отивате на интервю. Ако разполагате с доклади относно дейността им, ще ви е от полза да ги прочетете.

Предварителната ви подготовка относно отдела и позицията за която ще се явите на интервю  ще ви помогне да  направи по прецизна оценка.

По отношение управление на времето, ще ви бъде от полза, ако предварително знаете адреса и определите маршрут до мястото, където ще се  явите на интервю.  

​В деня на интервюто…..

 Достатъчно е 10 минути преди интервюто да сте на мястото, където ще се проведе то.

Облеклото ви трябва да е по скоро елегатно и чисто, отколкото строго официално, това е важно за първоначално впечатление.   

По време на интервю …………

Ние, Общността на Шишеджам, в интервютата за подбор на кандидати, използаме техники за интерювиране с цел  установяване на компетенции: именно за това ще ви задаваме въпроси свързани с вашия опит.

Давайте примери……

На зададен въпрос може да отговорите, като давате пример от ваш минал опит свързан с въпроса. Опитът ви може да бъде придобит от  участието ви в предишни стажове, изготвени от вас проекти по време на обученията или от дейностите на групите, в които сте членували. Отговорите ви трябва да бъдат ясни, описателни и свързани със зададения въпрос.

Бъдете себе си ……

По време на интервю е безмислено да посочвате неща, които не отразяват вас, но смятате, че трябва да бъдата казани или пък да говорите на изуст. Простото бъдете себе си. Защото за тези въпроси не съществува верен или грешен отговор.

Бъдете  участник….

Ако не сте разбрали зададения въпрос, може да помолите да ви бъде зададен отново. Не бързайте да отговорите, ако отговора изисква време да помислите не се стресирайте от създалото се кратко мълчание.

Ако участвате в групово интервю се постарайте да предадете идеите си по правилния начин, като се стремите чрез тях да имате  принос  в груповата дискусия. Използвайте времето си ефективно и пълноценно, не показвайте, че следите реакцията на отсрещната страна.

След интервюто….​

Оценката на съответната позиция отнема известно време: но ние информираме всички кандидати относно нашето положително или отрицателно впечатление.​