Стаж

​​Може би ти си този когото търсим!

Ние, Общността на Шишеджам, постоянно развиваме нашите методи за най – точно оценяване на кандидатстващите за стажантските ни програми. Ако вярваш, че ти си най- идеалният стажант за нашата Общност, не се бави, кандидатствай веднага!

Стажантки програми

Нашите врати са широко отворени за студенти, които искат да се възползват от своя опит и да направят една голяма крачка в своята кариерата. Избери най-подходящата от двете стажантски програми и се присъедини към Общността на Шишеджам.

Чрез Общността на Шишеджам постави едно добро начало на своята кариера!

Летни стажантски програми

Стажантките ни програми са разработени за студенти от 2 и 3 курс, които се обучават в 4- годишни университетските програми по специалности: Инженерство, Социални науки, Икономика, Управление на администрацията или в специалности по естествени науки. Едномесечните Летни стажантски програми започват с кандидатстване през месец март и приключват с оценка и провеждане на интервюта през април –май. През периода юни- септември, Стажантите ни, след като посочат период, започват работа в Главните дирекции или в нашите фабрики.

Ние, Общността на Шишеджам, се стремим в този едномесечен период, нашите стажанти да поставят едно незабравимо начало на своята кариера и да придобият важен опит. Най- основната ни цел е да покажем преимуществото да работиш в Общността на Шишеджам и заедно с това да допринесем за тяхното личностно и професионално развитие.

В края на стажантската програма, стажантите оценяват едномесечния период прекаран в Общността на Шишеджам, а мениджърите оценяват работата на нашите стажанти. В зависимост от оценката, стажантите, които са се представили успешно, след като се дипломират стават приоритетни кандидати за подходящи за тях позиции.

Възползвай се от нашия опит, и начерта​й собствения си път!

Дългосрочните ни стажантски програми

Това са стажантските ни програми, в които студентите от 3 и 4 курс или тези, които се обучават за магистри и докторанти, могат да работят на непълно работно време. Продължителността на тази стажантска програма е най –много една година. Стажантите получават възможност да работят в различни отдели: Главни дирекции, Продажби и маркетинг, Стратегическо планиране, Човешки ресурси, Отдел доставки, както и в инженерните проекти в наши фабрики.

Стажантите включени в тази програма освен, че придобиват опит в професионалната сфера получават и възможност да работят съвместно с ментори и мениджъри, включени в проекта на Стажантска програма. Чрез предоставени възможности - като фирмена ориентация, посещения във фабрики, електронни обучения, получават възможност да развият себе си и по този начин стават важна част от Общността на Шишеджам. В края на стажантската програма, стажантите оценяват период прекаран в Общността на Шишеджам, а мениджърите оценяват работата на нашите стажанти. В зависимост от оценката, стажантите, които са се представили успешно, след като се дипломират стават приоритетни кандидати за подходящи за тях позиции.

Понеже, приемът на стажанти по Стажантските програми се провежда в различни периода в зависимост от проекта, няма конкретна дата. За да изберете подходящата за вас стажантска позиция следете нашата страница за Кариерно развитие или нашите обяви в Кариера.нет.​