Кариерно развитие

Ние се променяме заедно и заедно се развиваме!

Процедура по кандидатстване

Ние много вярваме в силата на нашите служители. Постоянно търсим иновации и преследваме най -добрите. Имайки предвид важността на общите ценности, ниe използваме цялата си мощ за развитие на служители, специализиращи се в своята област. С цел да привлечем талантливи служители в Общността на Шишеджам и да увеличим глобалните възможностите за кариера, ние постоянно актуализираме нашите методи за подбор на кадри, така че те да отговарят на нашите очаквания и да бъдат съобразени с съвременните тенденции.

Ние, Общността на Шишеджам, никога не се отказваме от успеха! Ако и ти си сигурен в способностите и опита си, присъедини се към нас! Ние те очакваме….. При подбор на кандидати, Общността на Шишеджам се отнася към всички кандидати еднакво и използва еднакъв подход към всички. Определени са необходимите критерии за позицията, за която се кандидатства. Кандидатите се оценяват чрез доказани, надеждни и научно обосновани средства.

Процедура за избор на кандидат

  • ​Молба
  • Тест на английски и оценъчни тестове
  • Интервю за оценяване на компетенции
  • Препоръки и процес на одобрение