Кариера в Шишеджам

Разкази за кариери

Арда Ероглу
Дюзджам Груп
​Директор търсене и планиране
Исмаил Чалъшкан
ФАБРИКА ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО БУРСА- ЙЕНИШЕХИР​
Езги Бичер
 АР-ГЕ ДИРЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТНИ ТЕХНОЛОГИИ“​
Исмаил Чалъшкан
ФАБРИКА ЗА СТЪКЛЕН АМБАЛАЖ БУРСА-ЙЕНИШЕХИР​
В Шишеджам има много работни групи , като: Маркетинг и продажби, Управление на отдел доставки и др.
Ти какво избираш ?
Проучи колективите в Шишеджам!