Възнаграждение и допълнителни права

​Ние се грижим за правата на нашите служители !

Основната цел на политиката , която водим при определяне на възнагражденията и на допълнителните права е да осигурим на служители те си права съответстващи на пазарните.

Вашият опит, производителност, творчество, иновативност и предприемчивост не остават невъзнаградени. Имайки предвид вашите нужди, ви предоставяме права, които да ви удовлетворяват.

Политиката водена за определяне на възнагражденията, се осъществявя чрез конкурентна система, базираща се на настоящи пазарни възнаграждения, индивидуални резултати и въз основа на изпълнение на проекти. Съгласно корпоративната политика, предоставяме на нашите служители определени годишни пакети с приходи от печалбата. Ние много добре знаем важността на вашето изпълнение на професионалните ви дейности. Определянеме заплати съгласно вашата ефективност, като увеличението на възнагръжденията, бонуси, стимулиращи методи и увеличаването на доходите на нашите служители се осъществява по един балансиран начин .

Създаваме „ Допълнителни права” съобразени с вашите нужди и оставяме избора на вас. Нашите служители могат да се възползват от богатите и гъвкави допълнителни права по начин удовлетворяващ техните интереси.

Ние, Общнастта ня Шишеджам, ценим креативността и развитието. С нетърпение приемаме и оценяваме вашите проекти, съответстващи на нашите стратегии и цели. Изпитваме гордост да възнаградим всяка идея и начин на работа, който ще ни обогати.

За нас е много важно нашите служители да имат и социален живот. И за да могат да установят една уравновесеност между професионалния и личния си живот, ние ги подкрепяме , като предоставяме гъвкаво работно време.

Ние в Общността на Шишеджам, за да удовлетворим нашите служители, предоставяме на служителите си по – дълъг отпуск от закоустановеният.

В същото време на служителите ни, които са се включили в Допълнителното пенсионно осигуряване, им внасяме допълнителни вноски на база определен процент от брутната заплата.