Кариера в чужбина

​​​Възможности за работа в чужбина

Възползвайте се от глобалните кариерни възможности в Общността на Шишеджам!

Всички пътища за кариерно развитие и реализация в чужбина в областта на стъклото, минават през Общността на Шишеджам.

Всички наши проекти реализирани от основаването ни до наши дни, методите на работа, нашата стабилност, ни помогнаха да заемем своето място сред утвърдените организации в Турция. Днес, Общността ни е световен играч в основните области на стъклото – плоско стъкло, домакинско стъкло, стъклен амбалаж и химични вещества, както и в производството но сода и хромирани елементи.

Нашето пътуване, което започна през 1935 година от Турция, днес продължава в 14 държави – Германия,  Съединените Американски Щати (САЩ )​, Италия, България, Румъния, Словакия, Унгария, Босна и Херцеговина, Русия, Грузия, Украйна, Египет и Индия. Като броят на произвоствените ни възможности се увеличава всяка година. Чрез 43-те производствени мощности, разположени в 14 различни страни, продължаваме да бъдем лидери в своя сектор.

За нас е важно нашите служители да продължават да се развиват и да откриват професионални възможности в световен мащаб чрез нашата Общност. При възникнала необходимост от служители в страните, в които осъществяваме своята дейност, чрез Експат назначения, ние предоставяме възможности на служителите си за кариера в нашите заводи намиращи се в различни страни.​