Global Genç Yetenek Programımız Together’ın Başvuruları Başladı!
Detaylı Bilgi!
Oturum Aç

Sürdürülebilirlik (Care for Next)


Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Çalışıyor, Korurken Güçlendirerek Geliştiriyoruz.

Şişecam Sürdürülebilirlik Stratejimiz "Care for Next" ve BM Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri uyarınca benimsediğimiz yaklaşımımız; paydaşlarımızın kapsayıcılığını arttırmak, farklılıkları en aza indirgemek, sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve çevresel çözümlere aktif katılımı garantilemek ve doğal kaynakları ve kültürel miraslarımızı korumak amacını güden gönüllü bir taahhüttür.


KORU yaklaşımımız; kurumsal ve doğal mirası korumaya odaklanarak; kaynak verimliliği, atık azaltımı, etkin çevre yönetimi ve sürdürülebilir ürün tasarımı çevresinde toplanmaktadır. Koru alanındaki odaklar; Doğal Kaynak Kullanımı, Kurumsal Miras ve Ürün Sorumluluğu’dur.


GÜÇLENDİR yaklaşımı; çeşitlilik ve kapsayıcılık konularının hem kurumsal hem de operasyonel düzeyde günlük uygulamalara entegre edilmesi, dijital zeka kullanımının yaygınlaştırılması ve toplumsal ilerlemelerin teşvik edilmesini içermektedir. Güçlendir alanındaki odaklar; Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Yetenek Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Toplumsal Gelişime Katkı’dır.


GELİŞTİR yaklaşımı; iklim değişikliği ile mücadele, yenilebilir enerjinin yaygınlaştırılması ve döngüsel modellerin operasyonlarda uygulaması için aktif bir katılımcı olma yolunda takip edilen bir eksendir. Geliştir alanındaki odaklar ise; ArGe ve Dijitalleşme, Yenilikçi Ürünler ve İklim Değişikliği ile Mücadele’dir.


Sürdürülebilirlik