Sign In

Adatvédelem

​Ha Ön kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak weboldalunkon keresztül történő megosztásához, akkor elfogadja a jelen adatvédelmi szabályzatot és annak feltételeit. A Şişecam weboldala nem gyűjt személyes adatokat a látogatásakor, kivéve a hozzájárulással megosztott információkat.

A Şişecam kellő gondossággal védi a felhasználók személyes adatainak bizalmas kezelését. Az Ön személyes adatainak biztonsága érdekében megtesszük a szükséges lépéseket. Az előírt ellenőrzéseket rendszeresen ütemezzük és elvégezzük, hogy biztosítsuk e törvény és rendelkezéseinek kellő betartását. Adatvédelmi szabályzatunk értelmében a felhasználók által a Şişecam weboldalon megadott személyes adatokat (pl. név, e-mail cím, munkahely címe vagy lakcím, telefonszám stb.) nem továbbítjuk, nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem adjuk át harmadik félnek más módon történő felhasználásra. Az Ön adataihoz a szervezeten belül korlátozott hozzáférés van érvényben annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok módosítását vagy az azokkal való visszaélést. Ezenkívül a Şişecam munkavállalói és a velünk együttműködő szervezetek kötelesek betartani adatvédelmi szabályzatunkat.

Ezek az adatvédelmi rendelkezések nem vonatkoznak a weboldalunkon található linkeken keresztül elérhető külső weboldalakra. Ezért javasoljuk, hogy személyes adatainak közzététele előtt tekintse át az Ön által látogatott weboldalak adatvédelmi nyilatkozatait. Azt is javasoljuk, hogy az Ön biztonsága érdekében ne adja ki személyes adatait senkinek abban az esetben, ha weboldalunkon vannak olyan mezők, ahol felhasználói fiókot és jelszót kell beállítania.

Az Ön kifejezett hozzájárulásával megosztott személyes adatokat a következő célokra használjuk fel:

 • Kéréseinek és panaszainak kiértékelése
 • A felhasználók által kért termékek és szolgáltatások javítása és átadása, illetve a nyújtott szolgáltatásokkal
 • és eszközökkel kapcsolatos problémák kiküszöbölése.
 • A felhasználók értesítése és tájékoztatása a kampányokról
 • Felhasználói profilok meghatározása a Şişecamnál történő felhasználásra

A megvásárolt áruk és/vagy jutalmak kiszállításaAz álláspályázatok értékelése a felvételi eljárás részeként A Şişecam csak akkor jogosult a felhasználói adatok nyilvánosságra hozatalára/megosztására, ha:

 • A vállalat megkapta a felhasználó hozzájárulását a személyes adatok nyilvánosságra hozatalához
 • Bírósági végzés, közigazgatási hatósági megkeresés vagy jogi eljárás miatt szükséges
 • Az adatokat hivatalos statisztikák, valamint kutatási, tervezési és statisztikai célokra dolgozzuk fel, feltéve, hogy a vonatkozó információk anonimak.
 • A személyes adatok feldolgozása a nemzetvédelem, a nemzetbiztonság, a közbiztonság, a közrend vagy a gazdasági biztonság fenntartására megfelelően felhatalmazott és kijelölt közintézmények és szervezetek által végzett megelőző, védelmi vagy hírszerzési tevékenységek részeként történik.

A személyiségi jogok értelmében az egyének a következő célból nyújthatnak be tájékoztatási kérelmet a Şişecamhoz:

 • Megtudják, hogy személyes adataikat felhasználják-e, és ha igen, megismerni a felhasználás célját
 • Hiányzó vagy helytelen információk helyesbítésének kérése
 • A személyes adatok törlésének kérése
 • Megtudják, milyen hazai és nemzetközi harmadik feleknek továbbítják a személyes adataikat
 • A személyes adatok feldolgozása miatt esetlegesen felmerülő károk megtérítésének kérése