Sign In

Confidențialitate

​​Dacă vă dați consimțământul explicit pentru a partaja informațiile dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul site-ului nostru web, sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate și cu condițiile acesteia. Site-ul web al Șișecam nu colectează date cu caracter personal în timpul vizitelor dumneavoastră, altele decât informațiile partajate prin consimțământ.

Șișecam depune toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor. Pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră, sunt luate măsurile necesare personale. Auditurile necesare sunt programate și efectuate în mod regulat pentru a asigura respectarea corectă a legii și a prevederilor acesteia. Conform Politicii noastre de confidențialitate, datele cu caracter personal (de exemplu, numele, adresa de e-mail, adresa de la birou sau de domiciliu, numărul de telefon etc.) furnizate de utilizatorii site-ului web al Șișecam nu vor fi divulgate, vândute, închiriate sau furnizate pentru utilizarea în alte scopuri către terți. Informațiile dumneavoastră se supun accesului restricționat intern pentru a preveni accesul neautorizat, modificarea sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor. În plus, angajații și organizațiile cu care lucrăm sunt obligați să respecte Politica noastră de confidențialitate.

Aceste prevederi privind confidențialitatea nu se aplică pe site-urile externe pe care le puteți accesa prin intermediul linkurilor de pe site-ul nostru. Prin urmare, vi se recomandă să examinați politicile privind confidențialitatea ale site-urilor web pe care le accesați înainte de a vă dezvălui datele personale. De asemenea, pentru securitatea dumneavoastră, vi se recomandă să evitați divulgarea informațiilor cu caracter personal către oricine, în cazul în care site-ul nostru web are câmpuri unde trebuie să setați un cont de utilizator și o parolă.

Datele cu caracter personal pe care le partajați cu consimțământul dumneavoastră explicit sunt utilizate în următoarele scopuri:

 • Evaluarea solicitărilor și reclamațiilor dumneavoastră
 • Îmbunătățirea și furnizarea produselor și serviciilor solicitate de utilizatori sau eliminarea oricăror probleme legate de serviciile și instrumentele furnizate
 • Notificarea utilizatorilor și informarea acestora cu privire la campanii
 • Determinarea profilurilor de utilizator pentru utilizarea de către Șișecam
 • Livrarea bunurilor achiziționate și/sau a recompenselorEvaluarea aplicațiilor pentru locuri de muncă ca parte a procesului de recrutare

Șișecam are dreptul de a dezvălui/partaja informații despre utilizator numai dacă:

 • Compania a primit consimțământul utilizatorului de a dezvălui orice date cu caracter personal
 • Acest lucru este necesar în temeiul unui ordin judecătoresc, al unei cereri de la o instituție administrativă sau al unei proceduri legale
 • Datele sunt procesate în scopul statisticilor oficiale, precum și în scopuri de cercetare, planificare și statistică, cu condiția ca informațiile relevante să fie anonimizate
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate ca parte a activităților preventive, de protecție sau de informații, desfășurate de instituții și organizații publice autorizate și desemnate în mod corespunzător pentru a menține apărarea națională, securitatea națională, siguranța publică, ordinea publică sau securitatea economică.

În conformitate cu drepturile personale, persoanele fizice pot transmite către Șișecam o cerere de informații în următoarele scopuri:

 • Pentru a descoperi dacă datele cu caracter personal ale acestora sunt utilizate și dacă sunt, pentru a afla scopurile utilizării
 • Pentru a solicita corectarea informațiilor lipsă sau incorecte
 • Pentru a solicita ștergerea datelor cu caracter personal
 • Pentru a afla către ce terți interni și internaționali sunt transferate datele cu caracter personal
 • Pentru a solicita despăgubiri pentru orice daune care pot apărea ca urmare a prelucrării datelor cu caracter personal​