Sign In

Inițiativele noastre privind diversitatea și incluziunea

​​Șișecam își propune să răspândească o cultură corporatistă incluzivă în toate operațiunile și zonele în care își desfășoară activitatea. Ne angajăm să oferim oportunități egale pentru toată lumea și să respectăm diferențele dintre angajații noștri. Valoarea pe care o acordă Șișecam diversității angajaților este un factor cheie care stă la baza succesului său global. În acest scop, în cadrul Comitetului de sustenabilitate Șișecam funcționează un grup de lucru pentru diversitate și incluziune. Grupul de lucru întreprinde activități de răspândire a unei culturi corporatiste incluzive în toate operațiunile și întreg lanțul de valori Șișecam. ​


Proiecte

Fabrică prietenoasă pentru femei

​Activitățile întreprinse cu un accent principal pe egalitatea de gen sunt centrate pe creșterea raportului angajaților de sex feminin cu 30%, la toate nivelurile organizației. Proiectul Fabrica prietenoasă pentru femei a fost implementat pentru a permite și a susține participarea femeilor la piața muncii în cadrul companiei Șișecam. Ca parte a inițiativei a fost realizată o evaluare de la început până la sfârșit, pentru a aborda procesele de ocupare a forței de muncă și de păstrare a talentelor. Au fost adoptate rapoarte țintă de ocupare a forței de muncă pentru a spori numărul de angajați de sex feminin care lucrează în unitățile de producție ale Șișecam. Au început eforturile de îmbunătățire a condițiilor fizice de lucru în fabrici. De asemenea, au fost stabilite acorduri de cooperare în domeniu cu instituții ocupaționale și universități.​​

Mai multe
Sprijinirea participării femeilor în afaceri

​Avem în desfășurare activități și proiecte axate pe eliminarea obstacolelor asociate inegalității de gen care afectează participarea femeilor în afaceri. Au fost desfășurate campaniile de sensibilizare „Use Gender-Inclusive Language and Do Not Discriminate” (Folosiți un limbaj incluziv pentru toate genurile și nu discriminați) și „The Power of Purple Embraces Everyone on March 8” (Puterea culorii violet cuprinde pe toată lumea pe 8 martie) pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la acest aspect cheie.​​

Mai multe