Sign In

Aktivity zamestnanca

Klub športových a spoločenských aktivít - "Now!"

​Klub aktivít zamestnancov Şişecam "Now!" bol spustený s cieľom uľahčiť zamestnancom socializáciu a zároveň sa venovať ich koníčkom a posilniť medzi nimi väzby. Prostredníctvom klubu zabezpečujeme mimopracovné aktivity, ktoré zodpovedajú záujmom zamestnancov Şişecam. V rámci aktivít klubu poskytujeme možnosť stretávania sa zamestnancov v spoločenskom prostredí. Výmenu skúseností umožňujeme aj organizovaním workshopov, seminárov, výletov a súťaží. Cieľom klubu je zabezpečiť zamestnancom príjemnejšie chvíle v práci. V roku 2019 sme organizovali volejbalové, basketbalové, futbalové a plachtárske tímy pod transparentom "Now!" a umožnili účasť zamestnancov na firemných športových podujatiach.​​

Pozrieť viac
"We Meet at Şişecam with Our Families"

​Spustili sme aktivity "We Meet at Şişecam with Our Families", aby sme posilnili dialóg s našimi zamestnancami a medzi nimi. Táto iniciatíva prebieha v 38 zariadeniach v 14 krajinách, kde pôsobíme. V rámci týchto aktivít sa každoročne stretávame s našimi zamestnancami a ich rodinami, aby sme oslávili príjemné chvíle na pamätnom podujatí.​​​

Pozrieť viac