Sign In

Kultúra a hodnoty Şişecam

​Spoločnosť Şişecam vynaložila veľké úsilie na to, aby sa stala medzinárodne úspešnou so svojou neustále rastúcou výrobnou silou, vysoko renomovaným imidžom značky, vynikajúcou kvalitou výrobkov a prístupom udržateľného rastu tvoriaceho hodnoty. V súčasnosti patrí k popredným svetovým producentom skla s výrobnými prevádzkami v 14 krajinách na štyroch kontinentoch a s približne 25 000 zamestnancami. Şişecam zaznamenáva predaj vo viac ako 150 krajinách po celom svete. Şişecam je ​​globálnym hráčom v kľúčových oblastiach sklárskeho priemyslu, ako je ploché sklo, sklenený tovar, sklenené obaly, automobilové sklá a sklenené vlákna, ako aj v sóde a zlúčeninách chrómu. Spoločnosť Şişecam ďalej preberá priekopnícku úlohu v oblasti ťažby, energetiky a recyklácie. Prijíma ďalšie kroky k dosiahnutiu svojich ambicióznych cieľov po celom svete. Spojením svojich hlboko zakorenených skúseností s víziou zameranou na budúcnosť dodáva Şişecam hodnotu všetkým svojim zainteresovaným stranám prostredníctvom prístupu zameraného na ľudí a ohľaduplného k životnému prostrediu v súlade so svojimi stratégiami udržateľného rastu, ktorý vytvára hodnotu.


Pozrieť viac

​​​Dá sa namietať, že „korene“ Şişecam tvoria chrbticu jej kultúry. Už 88 rokov sa spoločnosť Şişecam stavia do pozície spoločnosti, ktorá dodáva životu hodnotu s vysoko kvalitnými produktmi a zároveň rešpektuje ľudí, prírodu, ako aj právne a regulačné požiadavky. Naše obchodné aktivity sme realizovali aj s víziou vytvárania hodnoty v rámci geografických oblastí, kde pôsobíme. Čerpáme z našich hlbokých koreňov, ktoré nás povzbudzujú, a posúvame sa vpred na našej ceste tým, že si stále pamätáme, že ľudia, tvrdá práca a srdce sú jadrom toho, čo robíme. Z tohto pohľadu bolo investovanie do ľudí vždy strategickou prioritou spoločnosti Şişecam. Neustále transformujeme našu IT infraštruktúru, aby sme držali krok s najnovšími technológiami a obchodnými postupmi vznikajúcimi s digitálnou transformáciou. V spoločnosti Şişecam sa snažíme vytvárať hodnoty prijatím obchodných procesov, ktoré posilňujú našu prevádzkovú efektivitu. Našim cieľom je zachovať inovatívny a agilný prístup pomocou pokročilých analytických technológií.

Pozrieť viac
UDRŽATEĽNÝ A VYVÁŽENÝ POKROK

​Zatiaľ čo sa rýchlo blížime k našim cieľom, venujeme veľkú pozornosť spoločnosti a nášmu prostrediu. Vždy udržujeme našu planétu v popredí. Sformulovali sme stratégiu udržateľného rozvoja Şişecam „CareforNext“ za účasti našich zainteresovaných strán na základe hĺbkových výskumných štúdií a v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN. Všetky naše investičné, výrobné, riadiace procesy a procesy spoločenskej zodpovednosti formujeme prístupom zameraným k tejto stratégii. CareforNext je založený na kľúčových konceptoch "Protect the Planet“, "Empower Societies" a "Transform Lives." Na základe tejto základnej stratégie podnikáme veľké kroky vpred smerom k udržateľnej budúcnosti a zároveň sa zameriavame na neustály rozvoj. ​


Pozrieť viac