Sign In

Naše funkčné obchodné školy

​​

​Rozvojové aktivity sa vykonávajú s cieľom neustále podporovať rozvoj zamestnancov a zainteresovaných strán Şişecam v jej ekosystéme. Cieľom tohto úsilia je prispieť k podnikovým cieľom spoločnosti Şişecam, rozšíriť kompetencie ľudských zdrojov a zvýšiť angažovanosť zamestnancov. Školské programy sú navrhnuté na základe úloh a kompetencií vyplývajúcich z novej organizačnej štruktúry, ktorej cieľom je podporovať vznikajúce prevádzkové modely ako súčasť projektu Şişecam Global Transformation Project. Školské programy sú navrhnuté podľa úrovne znalostí jednotlivých účastníkov. Učebné osnovy sú založené na základných podnikových kompetenciách a stratégiách spoločnosti Şişecam. Na rôznych školách sú ponúkané rôzne učebné osnovy. Školy sú rozdelené do nasledovných kategórií: Škola ľudských zdrojov, Finančná škola, Škola sklárskych technológií, Škola dodávateľského reťazca, Škola predaja a marketingu. Okrem toho Şişecam ponúka program certifikátov obstarávania a program certifikátov IT technológií. Programy sú navrhnuté v hybridnom formáte a zahŕňajú vzdelávacie metódy diferencované s príspevkami rozvojových partnerov, ako sú odborní interní školitelia, univerzity, konzultanti a vedúci predstavitelia spoločností. Hybridný formát zahŕňa použitie rôznych nástrojov, ako sú základné štúdie, domáce a projektové úlohy, diaľkové vzdelávanie, školenia v triede a workshopy. Pre každý program tiež vykonávame meranie a následné aktivity.​​