Sign In

Rozvoj vedenia


Máme rozvojové programy určené výhradne pre manažérov Şişecam pracujúcich na všetkých úrovniach organizácie. Tieto programy ponúkané pod názvom «Leadership School» integrujú naše kompetencie do našich životov a zároveň nám ich pomáhajú premeniť na naše bežné obchodné správanie. Poháňaný cieľom spoločnosti Şişecam umiestniť sa medzi tromi najlepšími svetovými výrobcami skla vytváraním udržateľnej hodnoty, si náš program Leadership School kladie za cieľ:
  • Podporiť naše firemné ciele prispievaním k profesionálnemu, osobnému a vodcovskému rozvoju našich manažérov,
  • Posilniť našu spoločnú kultúru riadenia a vedenia,
  • Zaviesť rôzne perspektívy vo vedení a prispieť k vízii vedenia účastníkov programu,
  • Uľahčiť výmenu informácií a skúseností medzi vrcholovými manažérmi a odborníkmi,

Pozrieť viac