Sign In

Rozvoj jazyka

​​

Program rozvoja anglického jazyka

V súlade s globálnou adaptačnou stratégiou bol spustený Program rozvoja anglického jazyka s cieľom podporiť zamestnancov Şişecam a odstrániť akúkoľvek potenciálnu jazykovú bariéru v ich kariére. Zamestnanci sú podporovaní hybridnou metódou prostredníctvom programu, ktorý bol spustený v Turecku a na celom svete. Táto hybridná metóda umožňuje zosúladenie učebných osnov v triede s digitálnou školiacou platformou. Tento prístup pomáha účastníkom posilniť témy, ktoré sa naučili na osobných hodinách na platforme digitálnej odbornej prípravy. Okrem toho platforma zabezpečuje, že účastníci majú možnosť precvičiť si angličtinu s domácimi lektormi. Účastníci dokončia časti, ktoré im na digitálnej školiacej platforme môžu individuálne chýbať.​​​

Pozrieť viac
Program rozvoja ruského jazyka

​Program rozvoja ruského jazyka je ponúkaný v súlade s globálnou adaptačnou stratégiou Şişecam. Program sa pôvodne začal na úrovni začiatočníkov v roku 2021 a pozostával zo 120 hodín školenia v triede. V ponuke bude pokračovať aj v roku 2022. V prípade potreby budú zamestnanci podporovaní na úrovni mierne pokročilých a stredne pokročilých.​​

Pozrieť viac