Sign In

Školské partnerstvá


​​​V súlade so svojím cieľom zaradiť sa medzi troch najlepších svetových výrobcov skla vytváraním trvalo udržateľnej hodnoty, spoločnosť Şişecam nadviazala partnerstvá so školami v rôznych geografických oblastiach, kde pôsobí. Cieľom tohto úsilia je ďalšie rozšírenie vzdelávacích a rozvojových aktivít v rámci akadémie Şişecam. Školské partnerstvá majú za cieľ vyškoliť a zamestnať študentov v odboroch sklárstvo a technológie výroby skla; skrátiť proces nástupu ponukou stáží počas štúdia; prilákať talenty do organizácie poskytovaním štipendií úspešným študentom; sprostredkovať znalosti Şişecam a skúsenosti prostredníctvom interných inštruktorov; a posilniť imidž spoločnosti Şişecam. V súlade s tým naše partnerstvá pokračujú so školami v rôznom rozsahu v regiónoch ako Bulharsko, Bosna a Hercegovina a Turecko (Balıkesir, Denizli, Yenişehir a Mersin).​​

Pozrieť viac