Sign In

Naše projekty spoločenskej zodpovednosti

​​Şişecam uprednostňuje svoje projekty spoločenskej zodpovednosti v oblastiach životného prostredia, športu, kultúry, umenia a vzdelávania s cieľom prispieť a pridať hodnotu pre komunitu ako podmienku byť korporátnym občanom krajín, kde Skupina pôsobí.​​


Zbierka starožitných sklárskych diel

Zbierka spoločnosti Şişecam pozostávajúca z 520 starožitných sklárskych diel, ktorú zozbierala, aby uchovala kultúrne hodnoty, a ktorá odráža históriu takmer 3 500 rokov - je registrovaná v Istanbulskom archeologickom múzeu. Zbierka je tiež zachovaná a vystavená v špeciálne pripravenej časti v sídle spoločnosti Şişecam.


Pozrieť viac
Zalesňovanie

​Spoločnosť Şişecam vyčleňuje na plochách svojich pozemkov oblasti s rozlohou päť až 10 akrov ako lesnú pôdu. „Şişecamské lesy“ sa uvádzajú do života aj vo všetkých regiónoch, v ktorých Skupina vykonáva svoju činnosť.​​

Pozrieť viac
Sklo a opäť sklo

​Projekt spoločnosti Şisecam „Sklo a opäť sklo“, organizovaný od roku 2011, je jednou z najkomplexnejších tureckých iniciatív v oblasti udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti. Toto úsilie je zamerané na vytvorenie zmeny v sociálnom správaní a na podporu prechodu na spoločnosť, ktorá si uvedomuje potrebu recyklácie.​​

Pozrieť viac
Športový klub Şişecam Çayırova

​Športový klub Çayırova, založený spoločnosťou Şişecam pod menom Çayırova Yelken İhtisas Spor Kulübü Derneği zahájil svoju činnosť v roku 1982 v sociálnych zariadeniach v Çayırova s cieľom povzbudiť mladých ľudí k športu a prispieť k rozvoju ich fyzických a morálnych schopností; a v roku 1984 dosiahol štatút federálneho klubu od Generálneho riaditeľstva pre mládež a šport. S tímom asi 120 športovcov a manažérov klub trénuje mladých športovcov v plachtení, veslovaní a kanoistike, aby prispeli k tureckému športu. ​​

Pozrieť viac