Prihlásenie

Partnerstvá medzi univerzitami a priemyslom

Absolventské projekty

​V rámci našich partnerstiev s univerzitami v Turecku a zahraničí vytvárame udržateľnú hodnotu pre študentov, univerzity a Şişecam. Pracujeme na skutočných projektoch spolu so študentskými stážistami prostredníctvom ich záverečných absolventských projektov a zároveň sa zapájame do spolupráce na projektoch diplomových a doktorandských prác. Kontakt pre partnerstvá: kariyer@sisecam.com​​

Pozrieť viac
TUBITAK partnerstvá

​Podporujeme 2244 Industrial PhD Program v partnerstve s TUBITAK (Rada pre vedecký a technologický výskum Turecka) a našim oddelením výskumu a vývoja. Pracujeme na projektoch výskumu a vývoja s PhD kandidátmi s cieľom prilákať zamestnancov s doktorátmi do odvetvia.​​

Pozrieť viac
Značkové kurzy Şişecam

​Pozorujeme oblasti praxe pre teoretické vedomosti, ktoré sa študenti naučia v triedach, a delíme sa s nimi o naše skúsenosti prostredníctvom značkových kurzov Şişecam.

  • Certifikovaný program výroby skla so Şişecam na METU
  • Značkový kurz metalurgie a materiálového inžinierstva na univerzite Sabancı
  • Certifikovaný program inžinierstva na Technickej univerzite Eskişehir
  • Kontakt pre partnerstvá: kariyer@sisecam.com

Pozrieť viac