Sign In

Културата и ценностите на Şişecam

​​

​​Şişecam е положил големи усилия, за да постигне международен успех с непрекъснато нарастващата си производствена мощ, високо уважаван имидж на марката, превъзходно качество на продукта и създаващ стойност подход за устойчив растеж. В момента Групата е един от водещите производители на стъкло с производствена дейност в 14 страни на четири континента и около 25 000 служителя. Şişecam изнася продукцията си в над 150 страни по света. Şişecam е глобален играч в ключовите области на стъкларската индустрия, като плоско стъкло, домакинско стъкло, стъклен амбалаж, автомобилни стъкла и стъклени влакна, както и в содовите и хромовите съединения. В допълнение към това, Şişecam поема новаторска роля в минния бизнес, енергетиката и рециклирането. Компанията полага допълнителни усилия за постигането на своите амбициозни цели по цял свят. Съчетавайки богат опит с амбициозна визия, Şişecam добавя стойност за всички заинтересовани страни с ориентиран към хората и екологичен подход, който е в съответствие със стратегиите на компанията за създаване на устойчив растеж с добавена стойност.
Вижте повече
​Смятаме, че "корените" на Şişecam са основата на културата на компанията. В продължение на 88 години Şişecam се е утвърдила като компания, която създава стойност чрез висококачествени продукти, като същевременно проявява уважение към хората, природата и изискванията на закона. Извършваме дейността си със визия за създаване на стойност навсякъде по света, където присъстваме. Оповаваме се на дълбоките си корени и се движим напред като не забравяме че хората, упоритата работа и сърцето са в основата на всичко, което правим. В тази перспектива, инвестирането в хората винаги е било стратегически приоритет за Şişecam. Постоянно трансформираме информационната си инфраструктура за да вървим в крак с най-новите технологии и бизнес практики, възникващи в резултат на дигиталната трансформация. В Şişecam целим да създаваме стойност чрез внедряване на бизнес процеси, които подобряват оперативната ни ефективност. Целта ни е да поддържаме иновативен и гъвкав подход чрез използването на напреднали технологии за анализ.​​
Вижте повече
УСТОЙЧИВ И УРАВНОВЕСЕН НАПРЕДЪК
Напредваме бързо към целите си, като винаги обръщаме внимание на обществото и околната среда. Планетата е винаги приоритет за нас. Разработихме стратегия за устойчиво развитие, наречена "CareforNext" с участие на заинтересовани страни след задълбочен анализ в съответствие с целите за устойчиво развитие на ООН. Изграждаме инвестиционните, производствените, управленските си процеси и процесите за социална отговорност въз основа на тази стратегия. CareforNext се основава върху ключовите концепции “Protect the Planet,” “Empower Society” и “Transform Life.” С помощта на тази основа стратегия ние напредваме към едно устойчиво бъдеще, като същевременно целим да се развиваме непрекъснато.​
Вижте повече