Sign In

Партньорства с училища


В съответствие с целта на Şişecam да бъде среди трите най-големи производители на стъкло в света чрез създаване на устойчива стойност, компанията встъпва в партньорства с училища по цял свят. Целта на тази дейност е да разшири набора от дейности за обучение и развитие в Академията на Şişecam.
Целта на партньорствата с училища е да се обучават и наемат студенти в сферата на стъклото и производствените технологии за стъкло, да се скъси времето на въвеждането в длъжност чрез предлагане на стаж по време на обучението; да се привличат таланти в организацията чрез предоставяне на стипендии на успешни студенти; и да се предават знанията и опита на Şişecam чрез вътрешни инструктори, както и да се подобри корпоративния имидж на Şişecam.
Също така, продължаваме партньорствата си с училища по различни предмети в България, Босна и Херцеговина и Турция (Балъкесир, Денизли, Йенишехир и Мерсин).​
Вижте повече

​​​