Sign In

Нашите практики за признаване и награждаване

​​

Всичко започва с предложение!
В Şişecam работата, водеща до подобряване на бизнес резултатите в сферите на производството, ефективността, качеството, иновациите, технологичното развитие и здравето и безопасността на работното място, се възнаграждава. Служителите ни кандидатстват за номинацията "Звезди на годината" с успешните си проекти. Иновативните и креативните предложения, които създават добавена стойност и подобряват ефективността се оценяват и се възнаграждават чрез "NAR", платформа за развитие на идеи.​
Вижте повече