Sign In

Семинари в Академията


Семинарите на Академията са достъпни за всички, независимо от позицията и длъжността им. Целта на тази поредица е подпомагането на непрекъснатото развитие в съответствие с визията на Академията на Şişecam за превръщане във водещ център за култивиране на работна сила, която добавя стойност към организацията. Тези семинари се провеждат или в центрове и заводи, или в онлайн платформи с участието на опитни инструктори от индустрията през цялата година. Семинарите на Академията се съсредоточават върху широк спектър от теми, от личностно развитие и до родителство, здравословно хранене и комуникация. ​

​​​