Sign In

Партньорства с университети

​​​
Дипломни проекти
В рамките на партньорствата ни с университети в Турция и чужбина ние създаваме устойчива стойност за студенти, университети и за Şişecam. Работим върху реални проекти заедно със студенти стажанти в рамките на дипломните им проекти през последната година на обучението и сътрудничим с магистри и докторанти по дисертациите им. Контакт за партньорство: kariyer@sisecam.com
Вижте повече
Партньорства с TUBITAK
Подкрепяме програмата за индустриална докторантура 2244 в рамките на партньорството си с TUBITAK (Съвета за научни и технологически изследвания на Турция) и изследователския ни отдел. Работим върху изследователски проекти с докторанти с цел привличане на служители с докторска степен в отрасла.​
Вижте повече
Курсове на Şişecam
Наблюдаваме областите за приложение на теоретичните знания, които студентите получават по време на обучението си, както и споделяме опита си с тях чрез курсовете на Şişecam.
  • Сертификационна програма по производство на стъкло със Şişecam в METU
  • Курс по металургия и материално инженерство в Sabancı University
  • Инженерска сертификационна програма в Eskişehir Technical University
​ Контакт за партньорство: kariyer@sisecam.com
Вижте повече