Sign In

Развитие на лидерски качества

Имаме програми за развитие, разработени за ръководителите на Şişecam от всички нива на организацията. Тези програми се предлагат в рамките на "Leadership School" и интегрират компетенциите ни в живота ни, като ни помагат да ги превърнем в умения, които използваме редовно в работата си.
Основана съгласно целта на Şişecam за позициониране сред трита най-големи производители на стъкло в света чрез създаване на устойчива стойност, Leadership School преследва следните цели:
  • Подкрепа на корпоративните ни цели чрез принос за професионалното, личностното и лидерското развитие на ръководителите ни,
  • Подсилване на управленската и лидерската култура,
  • Внедряване на различни перспективи в ръководството и принос за лидерските умения на участниците на програмата,
  • Улесняване на обмена на информация и опит сред висшето ръководство и експертите,
  • Предлагане на дейности за развитие, специално подготвени за да отговарят на индивидуални нужди за развитие.

Вижте повече

​​​