Sign In

Функционални бизнес училища

​​

Постоянно предприемаме мерки за непрекъснатото развитие на служителите на Şişecam и заинтересованите страни в екосистемата на компанията. Тези мерки целят да допринасят за постигането на корпоративните цели на Şişecam, разширяването на компетенциите на отдел "Човешки ресурси" и подобряването на ангажираността на служителите.
Програмите за обучение са изградени въз основа на роли и компетенции, възникващи от новата организационна структура, която цели да поддържа развиващите се операционни модели в рамките на Глобалния трансформационен проект на Şişecam.
​​​ Тези програми за обучение са разработени за да отговарят на професионалните умения на съответните служители. Учебните програми се основават върху ключовите корпоративни компетенции и стратегии на Şişecam. В различните училища се предлагат различни учебни програми. Училищата са разделени по следния начин: Училище за човешки ресурси, Училище за финанси, Училище за технологии за стъкло, Училище за верига за доставки, Училище за продажби и маркетинг. Освен това, Şişecam предлага Програма за сертифициране в сферата на снабдяването и сертификат в сферата на информационните технологии. Програмите са разработени в хибриден формат и включват методи на обучение, създадени с помощта на партньори, например международни преподаватели, университети, консултанти и корпоративни ръководители. Хибридния формат включва използването на различни инструменти, като основно обучение, домашна работа и проекти, дистанционно обучение, редовно обучение и семинари. Също така провеждаме оценяване и по-нататъшни действия за всяка от програмите.

​​​