Sign In

Дигитални решения за обучение


Широк спектър от методи за обучении и модули за технологияно обучение - като дистанционно обучение, видео обучение и интерактивни сесии - се подготвя чрез използване на вътрешните ресурси в рамките на дейностите по образователни технологии в Академията на Şişecam. В Портала на Академията на Şişecam за служителите също така се предоставят ресурси за обучение от световно ниво в рамките на матрицата на компетенциите. Приложенията и сесиите за обучение се създават с помощта на VR технологии. В студиото на Академията на Şişecam се извършва пост продукция чрез снимане на видео материали с използване на технологията Greenbox.​

​​​