Sign In

Изучаване на езици


Програма за изучаване на английски език
В съответствие с глобалната стратегията за адаптация, Програмата за изучаване на английски език бе създадена, за да могат служителите на Şişecam да прескочат езиковата бариера. Програмата, която беше пусната в Турция и по света, обучава служителите чрез хибридни методи. Хибридният метод дава възможност за координиране на редовната учебна програма с дигитална платформа за обучение. Този подход помага на участниците да повтарят теми, които са изучили по време на редовно обучение, в дигиталната платформа за обучение. Освен това, платформата дава на участниците възможност да учат английския език от местни преподаватели. Участниците изучават материалите, които са пропуснали по време на редовно обучение, в дигиталната платформа.​
Вижте повече
Програма за изучаване на руски език
Програмата за изучаване на руски език се осъществява в рамките на глобалната стратегия за адаптация на Şişecam. Програмата стартира от начално ниво през 2021 г. и съдържа 120 часа редовно обучение. Програмата ще е налична и през 2022 г. На служителите ще се предлага обучение за предсредно и средно ниво, ако е необходимо.

Вижте повече

​​​