Sign In

Общи условия

​Достъпът ви до уеб сайта на Şişecam и използването на информация от сайта означава, че приемате следните условия. Şişecam има правото да променя и актуализира условията и разпоредбите на правното известие и на всички видове съдържание, рецензии и информация, публикувани на уеб сайта, без предизвестие.

Уеб сайтът ни и съдържанието му се предоставят изключително с информационна цел. Информацията, предоставяна на този уеб сайт, не е съвет или препоръка. Потребителят носи отговорност за всички решения, взети въз основа на информацията, предоставяна на уеб сайта. Şişecam не носи отговорност за щети, възникнали, или които могат да възникнат, от информацията или действия, извършвани въз основа на информацията, публикувана на този уеб сайт, или за липсата на достъп до уеб сайта. Финансовите данни и информацията за продуктите, публикувани на уеб сайта, са само с информационна цел, и не се предоставят с търговска цел. Şişecam може да публикува на уеб сайта информация, която събира от източници, които смята за надеждни. Компанията обаче не гарантира достоверността и пълнотата на тази информация.​

Препоръчаме на потребителите да потвърдят, или да получат потвърждение за точността на информацията, мненията или съдържанието, получени от този уеб сайт, преди да действат в съответствие с тях. Компанията, партньорите, ръководителите, служителите на компанията и други лица не носят отговорност за щети, възникнали поради използването на съдържанието на този уеб сайт по какъвто и да е начин.

Всички авторски права и/или права върху интелектуална собственост, марки, логота, емблеми, изображения, уводни видео материали и други подобни материали на уеб сайта ни са собственост на Şişecam и са защитени от Закон № 5846 (Закон за правата върху интелектуалната и индустриалната собственост) и други приложими закони и разпоредби. Възпроизвеждането, разпространението, качването в интернет, печатането, публикуването и използването на горепосочените материали за търговски цели по какъвто и да е начин е забранено без предварително писмено съгласие на компанията. При откриване на нарушение на правата на собственост върху съдържанието на уеб сайта ни, молим ви да се консултирате с компанията.

С изключение на заявки за работа, всяко неперсонално предаване на данни, въпроси, коментари, предложения и т.н., които предавате чрез уеб сайта, не се считат за конфиденциални. Всички мнения, изображения, изобретения, разработки, предложения или концепции (включително свързани с разработка на продукти, производство, реклама и маркетинг), които предавате или публикувате, стават собственост на нашата компания и могат да бъдат използвани за търговски или нетърговски цели (включително за целите на производство, разкриване, прехвърляне, публикуване и известяване) без заплащане на вас или на друго лице. Ние не носим отговорност, ако лица под 18 годишна възраст предлагат информация, без да са получили съгласието на родител или настойник.

Ние не носим отговорност за щети, понесени от компютърното ви оборудване или друго ваше имущество поради използването на този уеб сайт, или достъпа до него, или изтеглянето на информация или документи, включително аудио файлове, изображения, статии, както и за щети, причинени от зловреден софтуер, който е заразил компютърните ви системи.

Şişecam си запазва правото да ограничи или прекрати достъпа ви до този уеб сайт или негови функции, аспекти и части по всяко време без предизвестие.

Компанията автоматично и анонимно събира данни, когато потребителите ползват уеб сайта, като например интензивност на използване, посетени раздели, посетени области и т.н. Тези данни се използват за определяне на обема на трафика в различни раздели и части на уеб сайта, и не са свързани с личните данни на посетителите. При използване на технологията, наречена ""бисквитки"" за определяне на това, как се посещават страниците на уеб сайта, или по какъв начин и откъде се посещават страниците, се събират статистически данни по същия начин с цел изучаване на трафика и натисканията в различните раздели на уеб сайта. Тези практики не дават достъп до личните ви данни. Целта на тази технология е да осигури лесен достъп до съдържанието на разделите, които се посещават често. Вие можете да промените настройките на бисквитките на компютъра си. Това може да доведе по-различна работа на уеб сайта ни за вас.