Sign In

Поверителност

​Давайки изричното си съгласие за споделянето на личните ви данни чрез уеб сайта ни, вие приемате условията на политиката на поверителност. Уеб сайтът на Şişecam не събира лични данни от посещения, освен данните, споделени със съгласие.

Şişecam защитава поверителността на личните данни на потребителите. Предприемат се всички необходими мерки, за да се гарантира сигурността на личните ви данни. Редовно се провеждат проверки с цел осигуряване на спазването на всичките положения на този закон. В съответствие с политиката ни за поверителност, личните данни (име, имейл адрес, работен или домашен адрес, телефонен номер и т.н.), предоставени от потребителите на уеб сайта на Şişecam не се разкриват, продават, дават под наем или предоставят за използване по други начини на трети лица. За да се предотврати неоторизирания достъп, промяната или незаконното използване на личните ви данни, достъпът до тях е ограничен. Освен това, служителите на Şişecam и организациите, с които работим, са задължени да спазват нашата Политика за поверителност.

Положенията на политиката не са приложими за други уеб сайтове, в които можете да влезете като натиснете върху връзки в нашия сайт. Следователно ви предлагаме да прегледате политиките за поверителност на сайтовете, които посещавате, преди да им предоставяте лични данни. Също така ви препоръчваме да избягвате разкриването на личните ви данни на трети лица в случай че на нашия уебсайт има полета, в които трябва да зададете потребителски акаунт и парола.

Личните данни, които споделяте с изрично съгласие, се използват за следните цели:

 • Обработка на заявки и оплаквания
 • Подобряване или предоставяне на продукти и услуги, поискани от потребители, или отстраняване на проблеми, свързани с услуги или предоставяни инструменти
 • Уведомяване на потребителите за кампании
 • Определяне на потребителски профили за използване в Şişecam
 • Доставка на закупени товари и услугиОценяване на заявки за работа в рамките на процеса на подбор на персонал

Şişecam има правото да разкрива или споделя информацията на потребителите само ако:

 • Компанията е получила съгласието на потребителя за разкриване на лични данни
 • Това се изисква от съдебна заповед, по заявка на държавен орган или в рамките на правна процедура
 • Тя се обработва за целта на събиране на официална статистика или за изследвания, планиране и статистически цели при условие, че съответната информация е анонимна
 • Личните данни се обработват в рамките на превантивни, защитни или разузнавателни дейности, извършвани от упълномощени държавни органи или организации, които се занимават с държавна сигурност, обществена сигурност, обществен ред или икономическа сигурност.

В съответствие с личните права, всяко лице може да подаде заявка за информация към Şişecam за следните цели:

 • Да научи, дали личните му данни се използват, и ако се използват, да научи за целта на използването им
 • Да изисква коригиране на липсващи или грешни данни
 • Да изисква изтриването на лични данни
 • Да научи за трети страни в страната и извън нея, към които се прехвърлят личните му данни
 • Да изисква компенсация на щети, причинени поради обработката на личните му данни